فرم واگذاری امتیاز تولید وتجارت مامایار

فرم واگذاری امتیاز تولید وتجارت محصولات
حقیقی حقوقی
عروسک هوشمند سخنگوی خاله مامایار عروسک معمولی خاله مامایار
The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
اتوماتیک دستی
The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf)
سایت فضای مجازی تبلیغات میدانی تبلیغات مردمی

ارتباط با مامایار

دفتر مرکزی: یــزد

صندوق پستی 891651177

پشتیبانی 09217902338

بازرگانی 09103339685

ایمیل info@mamayar.com

off canvas menu

تماس